Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Start arrow Zapobieganie Handlowi Kobietami
Zapobieganie Handlowi Kobietami Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
20.07.2008.

Zapobieganie Handlowi Kobietami w Europie Środkowo-Wschodniej Polska, Republika Czeska, Ukraina, Bułgaria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Macedonia

 

Alarmujący rozwój zjawiska handlu ludźmi


Od czasu upadku Muru Berlińskiego w 1989 roku oraz wynikających z niego zmian politycznych i ekonomicznych nastąpił alarmujący rozwój zjawiska handlu ludźmi w oraz z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Ze względu na brak ekonomicznych i społecznych perspektyw w regionie, młodzi ludzie pragną opuścić swój kraj i pracować za granicą. Nieświadome zagrożeń związanych z nielegalnym pośrednictwem pracy, nie znając warunków życia i pracy za granicą, młode kobiety ryzykują stanie się ofiarami handlarzy ludźmi. Zostają sprzedane, a potem zmuszone do pracy w sex-biznesie, za którą nie otrzymują właściwego wynagrodzenia. Każdego roku łamane są w ten sposób prawa tysięcy kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Ukryte ofiary


Zjawisko handlu kobietami często pozostaje niewidocznym - ofiary są ukrywane przed światem przez osoby je werbujące. Te, które mogą wrócić do domu, milczą ze strachu i wstydu. Często nie mają dokąd pójść, a ze względu na swą sytuację finansową czasem nie widzą innego wyjścia niż powrót do prostytucji. Struktury rządowe i pozarządowe, stworzone, by nieść pomoc zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej, docierają tylko do bardzo niewielu z tych ofiar.

 

La Strada


Aby zapobiegać temu międzynarodowemu przestępstwu, została stworzona międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych o nazwie La Strada. Rozpoczęła ona swą działalność we wrześniu 1995 roku wzajemną wymianą pomiędzy Holenderską Fundacją przeciwko Handlowi Kobietami (Stichting tegen Vrouwenhandel, STV) oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami kobiet w Polsce i Republice Czeskiej. Później, w styczniu 1997 i czerwcu 1998 roku, do sieci przyłączyli się odpowiednio partnerzy z Ukrainy i Bułgarii. W 2001 roku sieć La Strady poszerzyła się o czterech nowych partnerów na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Mołdawii oraz Macedonii. Obecnie,łącznie z STV, sieć składa się z dziewięciu organizacji członkowskich.

 

Program La Strada


Program La Strada: Zapobieganie Handlowi Kobietami w Europie Środkowo-Wschodniej ma na celu uczynienie zjawiska handlu kobietami dostrzegalnym. Chcemy wywierać wpływ na władze, media i opinię publiczną, by uświadamiać ich o istnieniu tego problemu łamania praw człowieka. Celem programu jest również kierowanie ofiar do sieci organizacji pomocowych oraz informowanie kobiet i dziewcząt o potencjalnych zagrożeniach handlem ludźmi. La Strada wypełnia swą misję i realizuje swą politykę poprzez multidyscyplinarne podejście, a mianowicie program trzech kampanii: prasowej i lobbyingowej, prewencyjno-edukacyjnej oraz pomocy społecznej ofiarom handlu kobietami.

 

Kampania prasowa i lobbyingowa


Kampania prasowa i lobbyingowa ma na celu ukazanie problemu handlu kobietami jako poważnego przestępstwa przeciwko prawom człowieka. Ponadto chcemy nakłonić rządy, by uczyniły tę kwestię ważnym punktem swych programów politycznych oraz by podjęły działania. La Strada monitoruje zarówno krajową, jak i międzynarodową sytuację dotyczącą handlu ludźmi, włącznie z istniejącymi prawami przeciwko nielegalnemu handlowi kobietami.

 

Zadania kampanii prasowej i lobbyingowej:


trwające obecnie kampanie medialne, budowanie kontaktów z mediami, udzielanie wywiadów, pisanie i publikacja artykułów; informowanie oraz podnoszenie poziomu świadomości wśród grup profesjonalnych i podejmujących decyzje; zwracanie się do członków parlamentu i instytucji rządowych; organizowanie seminariów, konferencji i warsztatów zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i rzadowych; zbieranie informacji na temat krajowego prawa dotyczącego prostytucji i handlu ludźmioraz monitorowanie procesu wdrażania standardów międzynarodowych; tworzenie Krajowych Programów Działania przeciwko handlowi kobietami.

 

Kampania prewencyjno-edukacyjna


Celem kampanii prewencyjno-edukacyjnej jest uczynienie kobiet na tyle silnymi, by mogły niezależnie podejmować decyzje, mając na względzie ochronę własnych praw. Obok docierania bezpośrednio do grup ryzyka, kampania skupia się na środowiskach grup ryzyka poprzez kształcenie grup profesjonalnych (policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, nauczycieli, psychologów szkolnych, doradców szkolnych, kolegów szkoleniowców, streetworkerów itp.), jak uchronić grupy ryzyka przed staniem się ofiarami handlu ludźmi.

 

Zadania kampanii prewencyjno-edukacyjnej:


przygotowanie i dystrybucja różnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do różnych grup docelowych - młodych kobiet w szkołach, na uniwersytetach i w sierocińcach, kobiet bezrobotnych, kobiet z niskimi dochodami, pracownic sex-biznesu; odwiedzanie szkół, uniwersytetów i sierocińców oraz przeprowadzanie wykładów na temat prewencji; budowanie kontaktów oraz przeprowadzanie seminariów szkoleniowych dla agencji pracy, organizacji pozarządowych, streetworkerów, ambasad, policjantów, nauczycieli oraz wszystkich osób, które mogłyby być zaangażowane w działalność prewencyjną; rozpowszechnianie numerów lokalnych telefonicznych linii interwencyjnych La Strady wśród (potencjalnych) ofiar handlu ludźmi, aby młode kobiety, szukające porady na temat pracy za granicą, mogły być informowane o związanych z tym zagrożeniach oraz możliwych alternatywach.

 

Kampania pomocy społecznej


Celem kampanii pomocy socjalnej jest udzielenie społecznego i emocjonalnego wsparcia ofiarom handlu ludźmi. W ramach programu La Strada tworzone są krajowe i międzynarodowe sieci organizacji, które mają zapewniać ofiarom bezpieczny powrót oraz pomoc. La Strada rozwija swą politykę i strategie tak, aby sprostać potrzebom ofiar handlu ludźmi. Łączy ona bezpośrednią pracę z ofiarami z działaniami lobbyingowymi na różnych szczeblach w związku z konkretnymi przypadkami.

 

Zadania kampanii pomocy społecznej:


tworzenie pełnych programów pomocowych dla ofiar, obejmujących pomoc emocjonalną i społeczną, zakwaterowanie, a także usługi medyczne i prawnicze; obsługa lokalnych telefonicznych linii interwencyjnych oraz udzielanie ofiarom i ich bliskim anonimowych konsultacji i porad dotyczących kwestii praktycznych, medycznych, prawnych oraz społecznych; orędowanie za szczególnymi potrzebami i sprawami kobiet-ofiar handlu ludźmi przed właściwymi instytucjami; rozwijanie międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych i innych instytucji w celu zapewnienia kobietom bezpiecznego powrotu do ich własnych krajów; stworzenie lokalnych krajowych sieci niezbędnych usług i instytucji, mających służyć ofiarom.

 

Wyjątkowa sieć partnerska


La Strada działa, ponieważ jest wyjątkową siecią partnerską: La Strada jest międzynarodową siecią partnerską typu Wschód-Wschód oraz Wschód-Zachód, zajmującą się kwestią handlu kobietami, z silnie rozbudowaną współpracą międzynarodową w indywidualnych przypadkach pomocy ofiarom, z dobrze rozwiniętymi systemami międzynarodowej komunikacji oraz wymiany doświadczeń; La Strada jest programem "od szczegółu do ogółu", w którym bezpośredni kontakt z ofiarami handlu ludźmi dostarcza bezcennych doświadczeń, umiejętności i informacji; La Strada składa się z niezależnych organizacji pozarządowych, których działalność skupia się na kwestiach dotyczących kobiet i dziewcząt. Ich potrzeby i problemy znajdują się w centrum naszego zainteresowania oraz są czynnikiem decydującym o naszych (przyszłych) zadaniach, strategiach i celach; La Strada ma wszechstronne podejście do ofiar handlu ludźmi, dzięki kampaniom: prasowej i lobbyingowej, prewencyjno-edukacyjnej oraz pomocy socjalnej; Celem La Strady jest osiągnięcie trwałych rezultatów. Kobiety są nie tylko informowane o potencjalnych zagrożeniach dzięki kampaniom prewencyjno-edukacyjnym, ale również uzyskują pomoc w zbudowaniu sobie nowego życia dzięki kampaniom pomocy społecznej. Poza tym kampanie prasowe i lobbyingowe orędują za możliwościami ich reintegracji w społeczeństwie, jak również postulują uznanie handlu kobietami za poważne naruszenie praw człowieka oraz poważne przestępstwo.

 

Sponsorzy programu La Strada


Program La Strada jest finansowany przez holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ICCO, NOVIB,Stichting DOEN, Kerk in Actie oraz holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Także kilka innych międzynarodowych organizacji wspomaga finansowo program La Strada na szczeblu krajowym.

Publikacja: La Strada, Foundation against Trafficking in Women

Zmieniony ( 20.07.2008. )